Protecció de dades

Fotograficus compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Kannay, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Kannay informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Mitjançant aquesta web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb total confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua .

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació a aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça del titular dels fitxers: Xavier Sanfulgencio, enviant un correu electrònic a inf@fotograficus.com adjuntant una còpia del seu DNI. Podeu trobar formularis per a l’exercici dels seus drets a la web de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).